บริการประกอบด้วย

< รายละเอียดและราคา >

 • แนะนำด้านกฏหมาย และข้อกำหนด ด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
 • ทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภท เลิกกิจการ และอื่นๆ
 • แต่งงานกับชาวต่างชาติ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
 • แรงงาน และประกันสังคม
 • ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นงานสรรภากร
 • ขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ เช่น ร้านอาหาร จัดหาแรงงาน
 • รับ-ส่งเอกสาร
 • ทำประกันรถ, พรบ บุคคลที่สาม, ประกันภัย และประกันชีวิตทุกประเภท
 • และบริการประเภทอื่น

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานพรีเมียร์ โซลิซิเตอร์ เป็นสำนักงานอยู่ในเครือของบริษัท ไทยวา โกลบอล จำกัด ก่อตั้งเพื่อดำเนินงานบริการทางด้านการจดทะเบียนธุรกิจ งานพิธีการคนต่างด้าว โดยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะ โดยนายอิศรา เทวาฤทธิ์ ด้วยปรัชญาของการบริการที่เน้นคุณภาพ ตรงเวลา ประกันความพอใจ ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เรายังคงรักษามาตรฐาน และพัฒนาเพื่อบริการที่ดีกว่าต่อไปในอนาคต

ตัวอย่างลูกค้า

 • CrestNano Solution
 • Whizz-Work (Thailand)
 • PropertyGuru Group
 • Green Spot
 • Kobeya
 • Unifine Human Capital
 • Casting Center Platinum
 • Asia Online Trade
 • EQA Center
 • True Flow Corporation

Get in touch

Tel. +66 (0) 2212-9100 Mobile +66 (0) 81 567-0800 (Khun Issara)
Email : issa_th@yahoo.com

Address : 1120/12 CHAN ROAD (SOI WAT PAI-NGERN), BANGKLO, BANGKORLAEM BANGKOK 10120 THAILAND